Overzicht bijbelboeken

Letteren > Bijbelvertalingen

Psalm 142 in de berijming van 'Psalmen voor nu' (2005)

Psalm 142

Een kunstig lied van David, een gebed toen hij in de spelonk was.
 
Ik schreeuw mijn arme longen uit mijn lijf:
ik heb uw medelijden nodig, HEER;
u weet dat ik mijn pijn niet overdrijf.
U kent mijn toekomst, maar ik maak me zorgen:
ik kan geen kant meer op. Vandaag of morgen
pakken ze mij, mijn vijanden. Mijn HEER:
ik heb geen schuilplaats en geen vrienden meer.
 
Ik roep om hulp, HEER, en ik kom bij u
omdat u mij de rust en ruimte geeft
en ook omdat ik niemand anders weet;
Luister naar mij; de tegenstand wordt groter.
Zij zijn te sterk, en ik word opgesloten.
Als u mij redt, vertel ik iedereen
zodra ik buiten sta, hoe goed u bent.
 
berijming: Menno van der Beek
melodie: Sergej Visser

De eeuwenoude psalmen "onder het stof van de kerk- en kanseltaal vandaan [...] trekken en ze zingbaar te maken op muziek uit de brede poptraditie" - dat is de opdracht die het team achter Psalmen voor nu zich gesteld heeft. Het project is in 2002 ontstaan vanuit de constatering dat de gebruikelijke psalmberijmingen in kerk- en samenzang steeds meer het veld moeten ruimen voor zogenoemde 'opwekkingsliederen'. En dat terwijl "de psalmen [...] de meest intieme, soms huiveringwekkende, vaak troostrijke en altijd fascinerende verwoordingen [zijn] van de omgang van een gelovige met zijn God."

Het team achter Psalmen voor Nu bestaat uit ruim twintig hebraïci, dichters en componisten. Na drie jaar studeren op de grondtekst, berijmen en componeren verscheen in 2005 het eerste tastbare resultaat: een cd met zestien psalmen met een bijbehorend boek.

Bibliografische referenties

Rien van den Berg (red.), Totdat het veilig is. 16 psalmen, met CD. (Psalmen voor nu), Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Rien van den Berg (red.), Voor niemand bang, CD 2. (Psalmen voor nu), Zoetermeer: Boekencentrum, 2006.

Heeft betrekking op:

Psalm 142:1