Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Psalm 51 uit het Utrechts Psalter

Verschillende Meesters
Psalm 51

Linksboven op de afbeelding zien we een jonge gekroonde David. Rechts van hem staat de profeet Natan die hem berispt om zijn overspel met Batseba (Psalm 51:2). Links van David is Batseba afgebeeld, die bevallig tegen de deurpost leunt. Uria, de echtgenoot van Batseba, ligt dood voor hen.

Natan wijst met zijn rechterhand naar de scène op de voorgrond, waar het verhaal van de arme man en zijn lammetje is voorgesteld (2 Samuël 12:1-4). Rechts staat de arme man, links de rijke die zijn knecht opdracht gaf het lam, dat vertroeteld werd 'als een dochter', af te nemen. Met dit verhaal geeft Natan te kennen dat David op eenzelfde manier gehandeld heeft als de rijke man. Hij heeft Uria zijn vrouw afgenomen (2 Samuël 12:9) en hem bovendien in de voorlinies van het leger laten vechten, zodat hij gedood zou worden in de strijd (2 Samuël 11:14-17).

Psalm 51 is een schuldbekentenis van David, die berouw toont over zijn zondig gedrag.

Zie ook

  • Toon terzijde Het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 41 uit het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 69 uit het Utrechts Psalter

Heeft betrekking op:

Psalm 51:2