Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Psalm 69 uit het Utrechts Psalter

Verschillende Meesters
Psalm 69

Op de voorgrond van de afbeelding zijn drie schepen afgebeeld. In het middelste schip bevindt zich de psalmist die zich wanhopig vastklemt aan de achtersteven. Hij roept om hulp omdat hij dreigt te verdrinken (vers 2-3) en zich omsingeld weet door zijn vijanden (vers 15-16). Deze vijanden zijn afgebeeld in de twee andere schepen.

Rechts zien we een tafel voorgesteld waaraan gegeten wordt. De helft van de etende mensen valt echter in de zee (vers 23) op de voorgrond. Sommigen van hen krimpen ineen alsof hun alle kracht wordt ontnomen (vers 24). Links van de tafel is een ommuurde stad zichtbaar. Een man bij de stadspoort houdt een beker omhoog (vers 13). Links van hem zien we mannen bezig met het bewerken van een rots. Deze steenhouwers drijven de spot met bouwlieden die aan de stadsmuur metselen (vers 36).

Aan de linkerkant van de afbeelding zien we een tabernakel waarin 'de naam van God wordt geloofd' (vers 31). Een stier met 'horens en hoeven' is rechts voor het altaar afgebeeld (vers 32). De zee op de voorgrond is gevuld met allerlei vissen en reptielen. Alles wat in de zee leeft, wordt opdracht gegeven God te loven (vers 35).

In de lucht is Christus - herkenbaar aan de kruisnimbus - afgebeeld, die opdracht geeft aan twee engelen die een boek vasthouden: volgens de psalmist moeten de namen van de onrechtvaardigen geschrapt worden uit het boek van het leven (vers 29).

Zie ook

  • Toon terzijde Het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 72 uit het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 51 uit het Utrechts Psalter

Heeft betrekking op:

Psalm 69:3