Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Psalm 73 uit het Utrechts Psalter

Verschillende Meesters
Psalm 73

Rechts op de afbeelding is de psalmist op een heuvel afgebeeld. Boven hem is Gods hand zichtbaar die hem bij de rechterhand vat (vers 23). Gods hand wordt omringd door zes engelen. Voor de psalmist staat een merrie met haar veulen: 'dom en dwaas was ik bij u als een redeloos dier' (vers 22). Achter hem is een stad afgebeeld met een prominente stadspoort (vers 28). Een kleine tabernakel is naast de stad voorgesteld (vers 17).

De linkergroep engelen in de lucht wordt vergezeld door de zon als symboool voor de 'dag' of 'morgen' (vers 14). In de linkerbovenhoek bevindt zich een groep mensen die 'vanaf hun hoge zetels kwaad spreken' (vers 8). Op de voorgrond is een andere groep gewapende mensen te zien die hun slachtoffers vertrappen. Links van hen staat een afgodsbeeld op een voetstuk (vers 20).

In het midden van de afbeelding is een engel zonder vleugels afgebeeld. Gewapend met drie speren en een gesel drijft hij een groot aantal verdoemden de hel in (vers 18). De gesel in de hand van de engel verwijst ook naar de 'aardse kwellingen' en het 'lijden' (vers 5 en 14). Boven de ingang van de hel liggen drie figuren te dromen (vers 20). Rechts van de engel is een groep kinderen te zien die hun handen in een bron wassen (vers 13). Klein in de hoek rechtsonder bevindt zich een groep 'goddelozen' die onverstoorbaar hun voorspoed in de wereld genieten aan tafel (vers 12).

Zie ook

  • Toon terzijde Het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 72 uit het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 88 uit het Utrechts Psalter

Heeft betrekking op:

Psalm 73:22