Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Psalm 8 uit het Utrechts Psalter

Verschillende Meesters
Psalm 8

Links van het midden zien we de Psalmist - de ik uit vers 3 - staan. Hij strekt zijn handen uit naar de hemelse verschijning van Christus die in een door vier engelen gedragen mandorla zit (vers 4). Zes andere engelen met kruisstaven flankeren de scène. Onder de mandorla staat een groepje van kinderen en zuigelingen (vers 3). Rechts van hen is een engel bezig zich te ontdoen van drie duivels - de vijanden uit vers 2. Rechtsboven zien we de maan en de sterren, door u bevestigd (vers 4). Rechts en links zijn de in vers 8 en 9 genoemde dieren afgebeeld.

Zie ook

  • Toon terzijde Het Utrechts Psalter
  • Toon terzijde Psalm 41 uit het Utrechts Psalter

Heeft betrekking op:

Psalm 8:3