Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Rachab

Rachab is één van de eerste voorbeelden van de combinatie hoer-heilige. Ze speelde een belangrijke rol bij Israëls verovering van het beloofde land, die begon met de spectaculaire val van Jericho. Uit haar woorden tegenover de spionnen blijkt dat ze daarbij gedreven werd door ontzag voor hun God: 'De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde' (Joz. 2:11). Het is dat geloof waarom deze heidense hoer in het Nieuwe Testament wordt geroemd in Hebr. 11 en Jakobus 2. Tegenover deze gelovige heidin staat in het boek Jozua Achan, de Israëliet die met zijn wandaad het lot van zijn volk in de waagschaal stelt (Jozua 7).
In de beeldende kunst is Rachabs optreden ook typologisch geduid: door Israël te redden werd Rachab een voorafbeelding van de Messias.

Heeft betrekking op:

Jozua 2:1, Jozua 6:17, Hebreeën 11:31, Jakobus 2:25