Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Rachab in Nederland

De geschiedenis van 'de hoer Rachab' (Joz. 2:1-21 en 6:15-25) leeft in Nederland voort in de naam van de christelijke organisatie 'Scharlaken koord', onderdeel van 'Tot Heil des Volks'. De organisatie, opgericht in 1987 in Amsterdam, houdt zich bezig met straatwerk en hulpverlening onder prostituees. Inmiddels zijn er ook afdelingen in Deventer, Utrecht en Zwolle. Ook voorlichting en preventie behoren tot de kernactiviteiten van 'Scharlaken koord': door lessen op scholen, op clubs en in asielzoekerscentra worden meisjes gewaarschuwd tegen de gevaren van loverboys en wordt met hen gesproken over gezonde relaties.
Samen met uitzendorganisatie Randstad begeleidt 'Scharlaken koord' sinds april 2008 Amsterdamse prostituees bij het vinden van gewoon werk en het bijbehorende sociale leven. Eind september 2008 meldt de gemeente Amsterdam dat het Prostitutie & Gezondheidscentrum (P&G292) een succes is: binnen een half jaar hebben zich al 35 prostituees voor maatschappelijke begeleiding gemeld, onder wie één man; van deze groep zijn er 23 die zeggen definitief met prostitutie te willen stoppen. Per 1 oktober worden drie woningen in Amsterdam-West bewoond door ex-prostituees, die onder begeleiding van 'Scharlaken koord' een 'carrière switch' hebben gemaakt.

De organisatie schrijft op haar site: "De naam ‘Scharlaken Koord’ is ontleend aan een bijbelverhaal uit het Oude Testament. Israël was vanuit Egypte op weg naar het Beloofde Land. Er werden verspieders vooruit gestuurd naar de stad Jericho. Zij komen in het nauw en worden geholpen door Rachab, die bekend stond als een publieke vrouw. Zij had een huis boven op de stadsmuur. Met behulp van een scharlaken koord laat Rachab de twee verspieders langs de muur naar beneden afdalen zodat ze de stad kunnen ontvluchten. De verspieders beloofden Rachab en haar familie te ontzien als Jericho zou worden ingenomen. Ze moet daarvoor op dat moment hetzelfde koord uit haar raam hangen. Rachab gehoorzaamde en op de dag dat Jericho viel, bleef alleen haar huis overeind staan en werden zij en haar familie gespaard. Hierdoor is het scharlaken koord een symbool geworden van redding."

Dat de 'hoerenvakbond' 'De Rode Draad' zijn naam ontleent aan hetzelfde verhaal, blijkt een misverstand. 'De Rode Draad' werd in 1985 opgericht door (ex-)prostituees met het doel op te komen voor de rechten van alle prostituees. Op de site verklaart de organisatie over de herkomst van haar naam: "De naam Rode Draad gaf aan dat bestrijding van het stigma een samenbindend element tussen alle vrouwen kan vormen. Tevens verwees de naam naar een roman van de Amerikaan Nathaniel Hawthorne die in The Scarlet Letter beschreef hoe een ontuchtige vrouw een rode letter op haar kleren moest naaien. Een andere reden om voor de naam De Rode Draad te kiezen was dat in vorige eeuwen een rood lint bij het venster een aanwijzing was dat er een prostituee huisde.
Het lijkt wel of De Rode Draad een merknaam is geworden. We worden - weliswaar foutief, maar een kniesoor die daarop let - genoemd bij de Nationale Bijbelquiz en ook bij een andere quiz is een vraag over ons gesteld. (...)"
Dit commentaar van 'De Rode Draad' weerhoudt de bedenkers van De Grote Bijbelquiz die op 27 oktober 2009 door EO en NCRV gepresenteerd werd, er niet van dezelfde vraag opnieuw zo te stellen ...

Heeft betrekking op:

Jozua 2:1-21, Jozua 6:17-25