Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Rechtervleugel van het Heilig Sacramentsaltaar te Culemborg

Jan Geritsz. Deys
Rechtervleugel van het Sacramentsaltaar uit de S. Barbarakerk te Culemborg met de voorstelling van het feestmaal van Ahasveros

Dit is de rechtervleugel van het Heilig Sacramentsaltaar dat Jan Deys voor de Sint Barbarakerk in Culemborg schilderde. Voorgesteld is het feestmaal dat Ahasveros ter gelegenheid van de eerste drie jaar van zijn regering voor zijn rijksgroten en functionarissen uit het hele land gaf. Omdat zijn rijk zich uitstrekte van India tot Ethiopiƫ zijn aan tafel allemaal mannen uit verschillende streken verzameld.

Zie ook

  • Jan Geritsz. Deys
    Sacramentsaltaar van de St. Barbarakerk in Culemborg

Heeft betrekking op:

Ester 1:2-3