Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Religieuze tekens van Anton Heyboer

Anton Heyboer
Zonder titel

In deze ets uit 1984 heeft Anton Heyboer vrijwel alle motieven die deel uitmaken van zijn religieus systeem verwerkt. Drie keer verschijnt de figuur van Christus, herkenbaar aan de doornenkroon: linksonder zittend in een houding die verwantschap vertoont met het traditionele motief van de man van smarten; rechtsonder met opgeheven armen in de houding van de gekruisigde met duidelijk zichtbare stigmata; tussen deze twee is een liggende Christusfiguur afgebeeld.

In de linker bovenhoek staan in twee, elkaar niet helemaal overlappende, cirkels twee figuren afgebeeld in een knielende en biddende houding. De rechter bovenhoek wordt gevuld door een vierpotig dier dat nog het meest op een koe lijkt. De verschillende motieven worden onder elkaar verbonden door een stervormig schema van lijnen en getallen dat de liggende Christusfiguur als uitgangspunt heeft. Bijzonder opvallend is de horizontale lijn die zowel parallel loopt aan het liggende lichaam alsook de hoofden van de twee andere Christusfiguren doorsnijdt.

De teksten die Heyboer op de ets heeft toegevoegd, maken de betekenis van het blad duidelijk: 'Te doorbreken grens van het menselijk vermogen tot lijden', 'Grens van Christus lijden', en 'De Christus bepaalt de grens waar de projecties keren zodat zij zich kunnen verlichamelijken'. Het lijden van Christus in de verschillende stadia van geseling, kruisiging en dood dienen bij Heyboer als projectieplan voor de grensbepaling van het menselijk lijden.

Heeft betrekking op:

Lucas 9:22, Marcus 9:10, Lucas 23:23, Kolossenzen 2:20