Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Remco Campert - Credo

Het eerste gedicht in Dichter, de overzichtsuitgave van de poëzie van Remco Campert, is 'Credo'. Het gedicht komt uit de bundel Vogels vliegen toch uit 1951. Campert biedt de lezer hier zijn 'geloofspapieren' als dichter aan. In poëzie maakt de dichter het onmogelijke waar. Blijkens de tweede strofe overtreft dit 'wonder' zelfs het wonder dat Mozes bij Meriba verrichtte (Numeri 20:1-13) - een daad die Mozes heeft moeten bezuren: hij mocht voor straf het beloofde land niet in (Num. 20:12 en 27:14; Deut. 1:37, 3:23-28 en 32:51-52).

Credo

ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen

ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dragen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots

maar de kranten willen het anders
willen droog en zwart van koppen staan
werpen dammen op en dwingen
rechtsomkeert

Bibliografische referenties

Remco Campert, 'Credo' in: Dichter. Amsterdam: De Bezige Bij, 1999, p. 7.

Heeft betrekking op:

Numeri 20:11