Overzicht bijbelboeken

Letteren > Proza

Remco Campert - Vijfhonderd zilverlingen

In dit verhaal uit 1952 vertelt Remco Campert over iemand die met zijn kat Camus in een boodschappentas een uitgestorven Parijs' café binnenloopt. Hij zegt tegen de barkeeper dat hij iemand zoekt die twee maanden voor zijn kat kan zorgen. (Campert herhaalt deze scène bijna exact in zijn roman Een liefde in Parijs uit 2004.) De man kan hem niet helpen, maar zet wel een schoteltje melk voor Camus op de bar. Als de ik-figuur even later terugkomt van het toilet, is er nog een klant in de zaak.

'Ik hoor, dat u onderdak zoekt voor uw kat,' zei de man.
Ik gaf een bevestigend geluidje.
'Ik wil hem van u overnemen,' zei de man. Hij keek steeds naar Camus, niet naar mij.
'Het is maar voor twee maanden,' zei ik. De barkeeper had de radio aangezet. Ik hoorde de stem van Charles Trenet, die iets zong over lang nadat de dichters van de aardbodem zijn verdwenen.
'Nee,' zei de man. 'Ik wil hem van u kopen. Voor altijd; niet voor twee maanden. Ik geef u 500 francs. Vierhonderd voor de boodschappentas; honderd de kat. Of andersom. Wat zegt u daarvan?'
'Ik moet er even over nadenken,' zei ik, hoewel ik mijn besluit al had genomen.

De koop wordt gesloten en de nieuwe eigenaar vertrekt met Camus, nadat de ik-figuur de kat bij wijze van afscheid nog even over de kop heeft gestreeld. 'Hij likte mijn vinger. Ik voelde mijn vreugde langzaam plaats maken voor iets, waar ik nog geen naam voor kon vinden.' De man is nog maar net weg, of de ik-figuur rent het café uit, achter hem aan - te laat.

'Was hij al weg?' vroeg de barkeeper, toen ik terugkwam.
Ik knikte.
De barkeeper pakte het schoteltje van de bar en keek er een poosje naar.
'U had het niet moeten doen,' zei hij zachtjes. Hij zette het schoteltje weer neer en schonk mij een glas cognac in, hoewel ik er niet om gevraagd had.

Campert typeert de handelwijze en de gevoelens van de ik-figuur in feite in één woord: door in de titel te spreken van vijfhonderd zilverlingen valt de schaduw van Judas over de ik-figuur heen, met alles erop en eraan.

Bibliografische referenties

Remco Campert, 'Vijfhonderd zilverlingen' in: Campert compleet. Alle verhalen. Amsterdam: De Bezige Bij, 1971, p. 125-129.

Remco Campert, Een liefde in Parijs, Amsterdam: De Bezige Bij, 2009 (9e dr.), p. 38-39.

Heeft betrekking op:

Matteüs 27:3