Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Rijke kinderen, arme ouders

Pieter Pietersz. (I)
Rijke kinderen, arme ouders

Op het eerste gezicht lijkt het alsof we hier kijken naar een toneelvoorstelling. Het terras zou het podium kunnen zijn en de on-Nederlands aandoende fantasie-architectuur het decor, waarmee een grote dieptewerking wordt gecreëerd. Theatraal zijn ook de gebaren waarmee de ‘spelers’ ons iets duidelijk willen maken. Maar wat?

We zien een rijk gekleed echtpaar met hun niet minder weelderig uitgedoste kinderen. Ook de twee vrouwen rechts, die de scène becommentariëren, zien er welvarend uit. Dit in tegenstelling tot het oudere paar links, dat er slecht aan toe is, getuige de huilende vrouw. De man heeft nederig zijn hoed afgenomen.
Om ons te laten zien wat de afgebeelde personen te zeggen hebben, heeft de schilder op subtiele manier twee teksten toegevoegd. Linksonder handgeschreven woorden op een papier dat met rode lak op het schilderij geplakt lijkt te zijn - maar dat is gezichtsbedrog. Schilders deden zoiets wel vaker om hun virtuositeit te tonen. Uiterst rechts is een inscriptie te zien, in een natuurstenen plaat die deel uitmaakt van de architectuur.

Uit de tekst links kunnen we opmaken dat de oude man de vader is van de rijkaard in het midden. Doordat de vader zijn hele kapitaal aan zijn zoon heeft gegeven, is hij zelf in de problemen geraakt. Nu is hij genoodzaakt zijn zoon om hulp te vragen. Maar deze weigert, zoals in de tekst rechts te lezen is. Hij kan niks missen, wil hij op stand kunnen leven.

Pieter Pietersz., de zoon van de beroemde Pieter Aertsen, heeft hier dus niet een toneelstuk of een scène uit het dagelijks leven afgebeeld, maar een verhaal met een moraal. Ouders waarschuwt hij om niet te vroeg het familiekapitaal aan de kinderen te schenken, terwijl het kinderen niet past om tegen de ouders in opstand te komen.

Heeft betrekking op:

Ezechiël 18:2, Jesaja 3:5, Spreuken 20:20, Wijsheid van Jezus Sirach 3:12