Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Rob Schouten - Geen adventist

Roept Wijsheid niet,
laat Inzicht haar stem niet horen?

Het woord 'wijsheid' in deze tekst uit Spreuken (8:1) is de vertaling van het Hebreeuwse chochma. Het is een veelomvattend begrip, dat in de bijbel en in de wijsheidsliteratuur in het bijzonder een belangrijke rol speelt. Het staat voor kennis en geleerdheid, inzicht en oordeel, levenservaring en levenswijsheid, gevoel voor verhoudingen, sociale vaardigheid, praktische wijsheid, knowhow. Het woord 'goochem' is ervan afgeleid.

Op het eerste gezicht lijken we daarmee een eind verwijderd van wat in een groot deel van de 20e eeuw onder 'kennis' werd verstaan, kennis die aan het eind van die eeuw weer in ongenade is gevallen: de parate kennis van namen en feiten, wetenswaardigheden en weetjes. De ijsvrije havens van Noorwegen. De 52 staten van Amerika met hun hoofdsteden. Of, op het terrein van de bijbel: hoe heetten de drie dochters van Job? (Job 42:14) En de zonen van de priester Eli? (1 Sam. 1:3) Wie waren de twaalf kleine profeten?

Rob Schouten begint het sonnet 'Geen adventist' (uit zijn derde bundel Carabas ontvlucht) met het woord Chokma. Daar is het de naam van een ouderwets gezelschapsspel, bedoeld om de bijbelkennis te vergrotenChokma als kinderspel.
Schouten, zoon van een predikant, spreidt in zijn werk (zowel poëzieBerenshit als verhalend en journalistiek prozaRob Schouten - Gestolen goed) een grote bijbelkennis tentoon. Hij verklaart: 'Ik kom uit een zevendedagsadventistennest (woordwaarde: 38 punten).' Onderstaand gedicht vult aan: zelf werd hij 'geen adventist / maar zomaar iemand die er veel van wist.'

Geen adventist

Chokma. Hèt bijbels spel voor na de preek
bezorgde me de interessantste weetjes.
De zoons van Eli. Twaalf kleine profeetjes.
Plus een gepast besluiten van de week.
De eerste keer wist ik niet veel, zo bleek,
maar na wat sabbats ging het wel zo'n beetje.
Hofni en Pinehas. Die twee vergeet je
niet meer zo gauw als beste van de kweek.

De speeldrift werd gewoonlijk aangelengd
met samenzijn, in eer en deugd. Gemengd.
Ook ik was vast voor echtgenoot bestemd.
De rok was echter nader dan het hemd.
Ik trouwde niet en werd geen adventist
maar zomaar iemand die er veel van wist.

Bibliografische referenties

Rob Schouten, Carabas ontvlucht. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982.

Heeft betrekking op:

Maleachi 2:7, Sefanja 3:20, Spreuken 8:1