Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Rob Zuidam - Adam in ballingschap

Rob Zuidam heeft, geïnspireerd op Vondels treurspel Adam in ballingschapJoost van den Vondel - Adam in ballingschap een nieuwe, Nederlandstalige opera geschreven, die - in het kader van het Holland Festival - op 5 juni 2009 in première is gegaan. De muzikale leiding was in handen van Reinbert de Leeuw, terwijl Guy Cassiers de regie voor zijn rekening nam.

Op de website van De Nederlandse Opera is o.a. een videofragment te zien.

Heeft betrekking op:

Genesis 3:23