Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Salomo

Salomo was een zoon van David en Batseba (zie de lijst van Davids kinderenDavids kinderen). Hij was de derde koning van Israƫl (10e eeuw v. Chr.); zijn koningschap wordt beschreven in 1 Koningen. Salomo gaf de successen van zijn vader een groots vervolg. Juist omdat hij zich afhankelijk wist van God (1 Kon. 3:3-15), werd hij gezegend met ongekende wijsheid, macht en rijkdom (Wijsh. 7:7-14). Tot ver over de grens stond hij zo bekend, zoals bijv. blijkt uit het bezoek van de koningin van SebaSalomo in de koran. Ook in het Nieuwe Testament wordt aan Salomo's wijsheid herinnerd (Matt. 12:42, Luc. 11:31). Hoogtepunt van zijn activiteiten was de bouw van de tempel (1 Kon. 6-8); in 586 v. Chr. zou deze tempel verwoest worden.

Aan het sprookje kwam een eind toen Salomo God ontrouw werd. In 1 Kon. 11 wordt de oorzaak gezocht in zijn veelwijverij (vs. 3 spreekt over 1000 vrouwen!) en de daaruit voortvloeiende afgodenverering.

Salomo was volgens 1 Kon. 5:12 een meester in het maken van spreuken en liederen. Om die reden zijn de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied traditioneel aan hem toegeschreven; ook Psalm 72 en 127 staan op zijn naam. Daarnaast is het deuterocanonieke boek Wijsheid (van Salomo) met hem verbonden, omdat het middelste deel2. Salomo en de wijsheid naar hem verwijst, overigens zonder daarbij zijn naam te noemen.

Heeft betrekking op:

Wijsheid 6:22, Wijsheid van Jezus Sirach 47:12, 1 Koningen 1:10, 1 Koningen 5:12, Hooglied 1:1, Spreuken 1:1, 1 Kronieken 22:6, 1 Kronieken 28:5, 2 Kronieken 1:1