Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Sara

Sara wordt Tobias' vrouw. Haar ouders, Raguël en Edna, zijn familie van Tobit, en zo is Tobias de aangewezen persoon om met haar te trouwen (3:17; 6:11-13). Sara doet haar intrede in het verhaal op een uiterst ongelukkig moment van haar leven: ze is de wanhoop nabij omdat ze al zeven keer is uitgehuwelijkt, met zeven dode bruidegommen tot gevolg (3:7-15). Wanneer God zijn engel Rafaël naar de aarde stuurt om Tobias te begeleiden op zijn reis, komt ook voor Sara het geluk binnen bereik. In een gesprek tussen Rafaël en Tobias (vanaf 6:10) komen alle voors en tegens van een huwelijk met Sara aan de orde. Rafaël spreekt overtuigend op Tobias in: ‘“Wees niet bang, want ze was al vóór het begin der tijden voor jou bestemd. Jij zult haar redden, ze zal met jou mee naar huis gaan. Je zult vast en zeker kinderen bij haar krijgen, en die zullen je steun en toeverlaat zijn. Dus maak je nergens zorgen over.” Toen Tobias dit hoorde, toen hij Rafaël hoorde zeggen dat Sara tot de familie van zijn vader behoorde, vatte hij onmiddellijk veel liefde voor haar op. Vanaf dat moment was ze steeds in zijn gedachten.’ (6:18)

Heeft betrekking op:

Tobit 3:7