Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Schuldbelijdenis

In dit gebed belijdt de ik-figuur zijn schuld en bidt hij om vergeving. Hij vertrouwt erop dat God zijn gebed zal verhoren: 'U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont!' (vs. 13)

Heeft betrekking op:

Het gebed van Manasse 1:1-15