Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Sefanja

Over de profeet Sefanja is niets meer bekend dan wat vers 1 meldt. Deze Sefanja is één van de vijf Sefanja's die in het Oude Testament voorkomen. Of de genoemde voorvader Hizkia de bekende koning Hizkia is, is onduidelijk; het woord 'koning' staat er in elk geval niet bij.

Heeft betrekking op:

Sefanja 1:1