Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Sela

Rust.

sela is een Hebreeuws woord, dat 71 keer in het boek Psalmen voorkomt. De betekenis is onzeker. Vermoedelijk gaat het om rustpauze tijdens het zingen van de psalmen. Het kan ook een aanwijzing zijn voor een instrumentaal tussenspel of een tussenzang. Volgens sommigen moest men op die punten juist harder of hoger gaan zingen.

"Onder het label Sela presenteren broeders en zusters producten die voortkomen uit de onuitwisbare indruk die biblebelt Zeeland op hen achterliet." (www.sela.nl)

Heeft betrekking op:

Psalm 3:3