Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Simon Vinkenoog - Gij zult niet doden

In de zomer van 2009 overleed Simon Vinkenoog, een van de meest bijzondere verschijningen binnen de Nederlandse literatuur. Van zijn hand is o.a. onderstaand gedicht, dat de tekst van het 6e gebod als titel en als uitgangspunt heeft. De beginregel van iedere strofe - behalve de laatste - beaamt het gebod. Elke strofe begint met een deel 'Ik zal niet ...', gevolgd door een tweede deel met een positieve toezegging. Het gedicht is opgebouwd uit zeven strofen, die telkens één regel korter worden, tot de eenregelige slotstrofe bereikt is.
De dichtregel 'Ik zal alles in allen zijn' herinnert aan de brieven van Paulus: 1 Kor. 15:28, Kol. 3:11.

Gij zult niet doden

Ik zal niet doden.
Ik zal niet vrezen.
Ik zal niet vergeten.
Ik zal niet ontkennen:
de vrede zal mij zoeken,
de vrede zal mij vinden,
de vrede zal mij verlichten.

Ik zal niet doden.
Ik zal niet aarzelen.
Ik zal niet twijfelen:
de vrede zal ik herkennen,
de vrede zal ik aanschouwen,
de vrede zal mij verlichten.

Ik zal niet doden.
Ik zal niet scheiden.
Ik zal niet verloren gaan.
Ik zal de vrede openbaren.
Ik zal in vrede samen zijn.

Ik zal niet doden.
Ik zal niet pijnigen.
Ik zal troosten.
Ik zal begrijpen.

Ik zal niet doden.
Ik zal niet sterven:
ik zal alles in allen zijn.

Ik zal niet doden.
Ik zal vertrouwen:

de bron van het leven zelf zal ik zijn.

Bibliografische referenties

Simon Vinkenoog, 'Gij zult niet doden' in: Wim Ramaker, Gedichten tegen de oorlog. Kampen: J.H. Kok, 1977.

Heeft betrekking op:

Exodus 20:13, Deuteronomium 5:17, 1 Korintiërs 15:28, Kolossenzen 3:11