Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Sion

Naam van de berg waarop Jeruzalem is gebouwd; later naam van de stad zelf

David veroverde Sion op de Gibeonieten. In het Nieuwe Testament is Sion de naam voor het land of het volk Israël.

Het woord zionisme is afgeleid van het Duitse Zionismus, dat verband houdt met Sion. Het staat voor het streven naar een eigen Joodse nationale staat in de 19de en 20ste eeuw.

"Van Hellas tot Dordrecht – men kan ook zeggen voor de weg van dit dichterschap: van Gorcum tot Sion en dat stroomopwaarts met alle louterende moeiten vandien" (De Standaard, 14-8-1980).

Heeft betrekking op:

2 Samuël 5:7