Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Sta op en wandel

Aansporing om op te staan.

Jezus heeft veel zieken en verlamden genezen. Een bekende formule was: ‘Sta op, neem uw bed op en wandel.’ De zegswijze wordt tegenwoordig vaak schertsend gebruikt, m.b.t. vroeg opstaan bijvoorbeeld. Ook worden er woordspelingen mee gemaakt, zoals in de onderstaande regels:

Sta op en wankel – uche, uche
naar de gootsteen. Wat een nacht.
Nog steeds alleen. Teveel gedronken.
Met de taxi thuisgebracht.
(Ingmar Heytze, Sta op en wankel, 1999, p. 19)

Heeft betrekking op:

Johannes 5:8