Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Steen des aanstoots

Iets waaraan men zich ergert.

In de eerste plaats wordt Jezus Christus een steen des aanstoots en een rots der ergernis genoemd. Letterlijk betekent dit: een steen waaraan men de voet stoot. Vergelijk 'struikelblok' en 'hinderpaal'. De zegswijze wordt meestal figuurlijk gebruikt voor: oorzaak of reden van ergernis. Verder verwijst de uitdrukking ook naar de persoon of zaak die aanstoot of ergernis geeft. Zie ook: aanstoot gevenAanstoot geven.

Tegen de Noordamerikanen
tegen de Middenamerikanen
het kan me niet meer schelen
wil ik mijn stem
tot een steen des aanstoots
verheffen.
(Nico Scheepmaker, Tegen de Oostduitsers (1950-1957) in: Gedichten, 1991, p. 404)

Heeft betrekking op:

1 Petrus 2:8