Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Stille nacht, heilige nacht

(protestantse versie)

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
 
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouwe zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
 
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
 
Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr

 (Rooms-Katholieke versie)

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoog heilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar.
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.
 
Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God! Liefde lacht
vriend'lijk om uwe god'lijke mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van uwe geboort',
Jezus, van uwe geboort'!
 
Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst uw pracht;
door den eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,
Jezus, de redder, ligt daar.

Terug naar de inhoudsopgave KerstliederenKerstliederen