Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ten hemel schreien

Hoogst ergerlijk zijn, zodat het vraagt om wraak van God.

De uitdrukking komt op meerdere plaatsen in de bijbel voor als iemands misdaad of het door hem aangerichte kwaad om wraak roept tot God.

Heeft betrekking op:

Jona 1:2