Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Testament

Verbond.

Het woord testament is afgeleid van het Latijnse testamentum. Dit is een vertaling van het Griekse diathèkè, dat zowel verbond als wilsbeschikking betekent. Het is de aanduiding voor het verbond tussen God en de mensheid, in het bijzonder met het volk van Israël.

Ook bij de verdeling van de bijbel in het Oude en het Nieuwe Testament heeft het woord 'testament' dezelfde betekenis: 'verbond'.

Gods testament was haer onweert.
Sij en hebben zijn wet niet eens begheert.
(W. van Zuylen van Nieuvelt, Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van DAUID. Antwerpen, 1540, 77, 4.)

Heeft betrekking op:

Exodus 2:24, Exodus 24:8