Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Testament

In de drie zgn. 'pastorale brieven'De pastorale brieven worden aanwijzingen gegeven voor de herderlijke zorg binnen de gemeente. Daarbij gaat 1 Timoteüs vooral over de kerkelijke ambten; 2 Timoteüs is als afscheidsbrief gecomponeerd en verplicht de gemeente aan de leer van Paulus; Titus ten slotte heeft vermoedelijk gediend als ondersteunend getuigenis voor 1 Timoteüs. In alledrie de brieven wordt ook gewaarschuwd tegen dwaalleer, al wordt die niet erg concreet gemaakt.

In deze brief komen drie met elkaar samenhangende onderwerpen ter sprake: het werk van Paulus, de taak van Timoteüs en de moeilijkheden waarmee hij binnenkort te maken krijgt. De schrijver roept Timoteüs net als in de eerste brief ook nu weer op te volharden in het verkondigen van het evangelie, ook al zal hij net als Paulus hierom worden vervolgd (vanaf 1:8; ook vanaf 2:1). Timoteüs moet niet ingaan op de spitsvondigheden van mensen die het 'woord van de waarheid’ geweld aandoen (2:14), maar moet proberen hen met zachte hand op het rechte pad te brengen (2:24-25). Paulus waarschuwt hem bovendien voor het gedrag van mensen in de ‘laatste dagen’ (vanaf 3:1), roept Timoteüs op zich te richten op wat Paulus hem heeft voorgehouden (3:13) en herhaalt zijn oproep om te volharden in de verkondiging (vanaf 4:1).

Heeft betrekking op:

2 Timoteüs 1:1-4:22