Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Timoteüs

Paulus ontmoette Timoteüs, zoon van een Griekse vader en een joodse moeder, in Lystra, waar de jongeman een vooraanstaand lid van de christelijke gemeenschap was. Nadat Paulus hem had laten besnijden, werd Timoteüs zijn leerling en naaste medewerker en vergezelde hij de apostel op zijn zendingsreizen (Hand. 16:1-10). Timoteüs was co-auteur van sommige apostolische brieven (zie 2 Kor. 1:1, Kol. 1:1, Fil. 1:1, 1 Tess. 1:1 en 2 Tess. 1:1) en werd zo nu en dan door de apostel als persoonlijke gezant naar christelijke gemeenten gezonden (1 Kor. 4:17).

Heeft betrekking op:

1 Timoteüs 1:2, 2 Timoteüs 1:2