Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Tobit

Het boek Tobit presenteert zich in de openingszin als ‘de geschiedenis van Tobit’ (1:1). In de eerste verzen krijgt de lezer informatie om deze hoofdpersoon te kunnen plaatsen. Direct daarna wordt Tobit getekend als een goed en rechtvaardig mens: hij houdt zich aan de voorschriften van Mozes en gedraagt zich voorbeeldig ten opzichte van zijn medemensen (1:4-8 en 17-18; 2:2-8; 4:3-8). Desondanks, of juist daardoor, ondervindt hij veel moeilijkheden: hij moet vrezen voor zijn leven en vervalt tot armoede (1:19-20). Ook in andere opzichten herinnert zijn lot aan Job: hij wordt bespot en er ontstaat, nadat hij blind geworden is, een zekere verwijdering van zijn vrouw Hanna. Al aan het begin van hoofdstuk 3 wenst Tobit dat God hem zal laten sterven, ‘want het is beter dat ik sterf dan dat ik in ellende moet leven en me vals moet laten beschuldigen’ (3:6). Pas aan het eind van het verhaal, vanaf hoofdstuk 11, keert God voor Tobit alles ten goede. God toont zijn trouw aan ieder die hem trouw blijft – het is Tobit zelf die Israël-in-ballingschap deze levensles voorhoudt in zijn danklied (hoofdstuk 13). Zo komt de betekenis van Tobits naam tot haar recht: God is mijn goed.

Heeft betrekking op:

Tobit 1:1