Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Toen David oud werd, maakte hij psalmen

Gezegd van een losbandig iemand die op oudere leeftijd zijn leven betert.

Deze zegswijze is niet op bijbelse feiten gegrond. Zelfs van vóór Davids koningschap zijn al psalmen bekend, bijv. Ps. 142, toen hij zich in een spelonk moest verbergen tegen de moordplannen van koning Saul.

Heeft betrekking op:

1 Koningen 1:1, Psalm 3:1