Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Tot in het derde en vierde geslacht

Tot in de volgende generaties.

Vaak gebruikt bij het doorwerken van de gevolgen van fouten en misstappen.
In de wekelijkse kerkdiensten wordt in veel kerken de wet uit Ex. 20 gelezen. In het tweede gebod klinken dan de woorden: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken ... want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten ...’ (NBG-vertaling 1951). Dat deze dreigende woorden gevolgd worden door een royale belofte voor ieder die gehoorzaamt ('tot in het duizendste geslacht'! Ex. 20:6) wordt nog wel eens vergeten. Nu wordt de uitdrukking 'tot in het derde en vierde geslacht' nog gebruikt, waarbij men het aantal geslachten soms hoger stelt dan het bijbelse ‘derde en vierde’.

"Nog tot in het derde en vierde geslacht hebben de families de schande van de misdaden moeten dragen." (Mare, 12-05-1999, p. 11)

Heeft betrekking op:

Exodus 20:5