Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Twee vrouwen

Willem Drost
Ruth en Noömi

Twee vrouwen staan op een weg voor een ongedefinieerde donkere achtergrond. De grote fles die de vrouw rechts met zich meedraagt, laat zien dat ze op een lange reis zijn. Ze zijn in een emotioneel gesprek gewikkeld, gezien hun lichaamstaal en gebaren. De kleinere, jongere vrouw die we in profiel zien, lijkt met haar opgeheven linkerarm en haar licht naar voren gebogen bovenlichaam iets duidelijk te willen maken aan de oudere vrouw. De laatste staat eigenlijk afgewend van haar metgezellin, maar deze eist zo nadrukkelijk de aandacht op, dat ze zich naar haar moet omdraaien.

Door de lichtval wordt onze aandacht niet zozeer op het druk pratende meisje gevestigd, maar op de reactie van de andere vrouw. Het gezicht van het meisje blijft in de schaduw, terwijl hand en gezicht van de oude vrouw verlicht zijn. Haar opgeheven linkerhand lijkt afwerend, maar het schuin gehouden hoofd en de opgetrokken wenkbrauwen geven aan dat ze geraakt is. Op een heel overtuigende manier laat de kunstenaar ons zo de werking van Ruths ontroerende woorden op Noömi zien (Ruth 1:16-18).

Lange tijd was de toeschrijving van dit schilderij aan Willem Drost onzeker. Inmiddels is de wetenschap ervan overtuigd dat dit werk wel van hem is. Zo is de combinatie van een figuur in profiel met een ander van voren gezien typerend voor deze kunstenaar, net zoals het gebruik van het licht. Daarnaast komt ook het type gezicht van Noömi vaker voor in zijn werk. Ook is er een voorbereidende schets bekend, die overeenkomt met de tekenstijl van Drost. Het grotere formaat van de tekening voedt het vermoeden dat het schilderij wellicht verkleind is.

Willem Drost
Ruth en Noömi

Deze voorstelling van Ruth en Noömi wordt tot de vroege werken van Drost gerekend, die ontstaan zijn onder invloed van zijn leermeester Rembrandt. Een vergelijking met het sprekende gebaar op Rembrandts ets van Abraham en Isaak lijkt dit te ondersteunen.

Rembrandt
Abraham en Isaak

Bibliografische referenties

Jonathan Bikker, Willem Drost (1633-1659): a Rembrandt pupil in Amsterdam and Venice. New Haven: Yale University Press, 2005.

Heeft betrekking op:

Ruth 1:16-18