Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Uw bloed zal op uw hoofd zijn

U hebt uw dood aan uzelf te wijten.

In de Statenvertaling komt deze uitdrukking - soms in de vorm 'Uw bloed zij op uw hoofd' - een aantal keren voor. Steeds gaat het erom dat iemand zelf het onheil (het doodvonnis) over zich afroept. Zie bijv. 1 Kon. 2:32-33 en 37.

Als Jezus voor Pilatus staat, wordt door de verzamelde menigte een vergelijkbare formule gebruikt: 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!' (Matt. 27:25) Daarmee neemt het volk de verantwoordelijkheid voor Jezus' dood op zich. Deze woorden zijn later ten onrechte uitgelegd als zelf-vervloeking van de Joden: alsof de Joden hun vijanden hiermee een vrijbrief voor alle vormen van antisemitisme hebben verstrekt en alle ellende die hun in de geschiedenis is aangedaan over zichzelf hebben afgeroepen. Zie bijv. De Ronde van '43Henri Knap - De Ronde van '43.

Heeft betrekking op:

1 Koningen 2:32, Leviticus 20:9, Matteüs 27:25, Jozua 2:19, Handelingen 5:28, Handelingen 18:6, 2 Samuël 1:16, Ezechiël 33:4