Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Van Adams wege

Verre of voorgewende bloedverwant.

Deze zegswijze gaat uit van de gedachte dat twee verschillende mensen - als je maar ver genoeg teruggaat in hun afzonderlijke geslachtsregisters - altijd familie van elkaar zijn. Ze hebben namelijk altijd Adam als voorouder, omdat deze de eerste mens was waaruit ieder mens is voortgekomen. Iemand is dan 'van Adams wege' een bloedverwant.

Heeft betrekking op:

Genesis 5:1