Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Van de Woestijne - De zaaier

Gustave van de Woestijne
De zaaier

Met rustige stap schrijdt de zaaier net als zijn bijbelse voorbeeld door de velden die zich glooiend en onbegroeid uitstrekken rond de hoeve in het dal. De zaaier is een beeldmotief met een universele betekenis als symbool van de vruchtbaarheid. Toch vertoont dit schilderij typisch Vlaamse trekken. De boer die met zware tred over zijn land stapt temidden van het weidse landschap, heeft zijn voorbeeld in de werken van Pieter Brueghel de Oude. Ook de vergelijkbare beschrijvingen van de boer in Stijn Streuvels 'De vlaschaard', verschenen in 1907, laten zien dat Van de Woestijnes zaaier deel uitmaakt van een Vlaamse traditie.

Dit schilderij stamt uit de eerste periode van Gustave van de Woestijnes oeuvre die tot aan de eerste wereldoorlog duurde. Hij begon zijn carrière als symbolistisch schilder. De diepe religiositeit die in zijn werken tot uitdrukking komt, verbeeldde hij met zachte vormen en heldere kleuren.

Bibliografische referenties

Ludo Beheydt: Eén en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden, Leuven, Zwolle 2002, p. 229-230.

Heeft betrekking op:

Marcus 4:5