Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Van Heemskercks Esterscènes

Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
Ahasveros kroont Ester tot koningin
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
Mordechai luistert het verraad van de twee eunuchen af
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
De koning laat het bevelschrift tegen de Joden uitvaardigen
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
Mordechai doet een beroep op Ester
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
Ester verschijnt bij de koning
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
De koning laat zich uit de kronieken voorlezen
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
De koning vraagt Haman om raad; de triomf van Mordechai
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck
Ester beschuldigt Haman tijdens het feestmaal

In 1564 maakte Maarten van Heemskerck acht voorstellingen met verschillende scènes uit het verhaal van Ester die door Philips Galle in Antwerpen werden geëtst en uitgegeven. De serie heeft een bijzondere plaats in de geschiedenis van de illustratie van dit bijbelboek in de Nederlanden. Tot dan toe kende men voornamelijk afbeeldingen van Ester voor Ahasveros en de triomf van Mordechai. Van Heemskerck bedacht een reeks nieuwe composities voor niet eerder uitgebeelde scènes.

Vele kunstenaars uit de zeventiende eeuw namen Van Heemskercks etsen als voorbeeld en inspiratiebron voor hun eigen illustraties van Ester. In de Gouden eeuw streefden kunstenaars ernaar om ongewone scènes uit de bijbel maar ook uit mythologische of literaire verhalen uit te beelden. Zo konden zij zowel hun vakmanschap als schilder tonen als ook hun brede kennis van de literatuur, die moest aantonen dat ze ook geleerde mannen waren. Het was echter niet nodig om geheel nieuwe composities te bedenken. Het kunnen van een kunstenaar toonde zich in de emulatie , in zijn vermogen al bestaande composities naar eigen inzicht aan te passen en te overtreffen. Voor het verhaal van Ester boden de illustraties van de grote meester uit de zestiende eeuw, Van Heemskerck, een goed uitgangspunt.

Zie ook

  • Lucas van Leyden
    De triomf van Mordechai
  • Azor meesters
    Ester raakt de scepter aan
  • Toon terzijde Ester - Hebreeuws of Grieks?
  • Toon terzijde Van Heemskercks verteltechniek

Heeft betrekking op:

Ester 2:17-18, Ester 2:19-23, Ester 3:8-15, Ester 4:1-16, Ester 5:1-4, Ester 6:1-3, Ester 6:6-11, Ester 7:1-7, Ester Grieks 2:21