Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Van zijn buik een afgod maken

Zich te buiten gaan aan lekker eten en drinken.

Siet di menschen sot
Van den buyc maken heuren godt.
(J. van der Noot, Gedichten, met inleiding en aantekingen van A. VERWEY, Amsterdam, 1895, p. 112)

Heeft betrekking op:

Romeinen 16:18