Overzicht bijbelboeken

Over > Bijbelse wereld

Vasten

Gedurende een bepaalde tijd niet of heel weinig eten en drinken. Men kon dit individueel doen uit eigen keuze, maar ook als groep of als volk. Vasten is een radicale vorm van soberheid en daarom ook vaak een uiting van verdriet, berouw, verootmoediging of een middel tot geestelijke concentratie.

Duurde de vasten één dag, dan onthield zich men van alle voedsel; duurde het langer, dan gebruikte men alleen eenvoudige, noodzakelijke levensmiddelen.

De tegenwoordige orthodoxe Joden hebben nog altijd vijf vastendagen ter herinnering aan verschillende rampen uit de Joodse geschiedenis, zoals de verovering van Jeruzalem door Nebukadnessar (587 v. Chr.) en later door Titus (70 n. Chr.).

Heeft betrekking op:

Ester 4:16, Ester Grieks 4:16, Ezra 8:21, Nehemia 1:4, Jona 3:5-10, Exodus 34:28, Leviticus 16:29-31, Leviticus 23:27, Joël 2:15, Matteüs 6:16, Matteüs 9:15, Handelingen 13:3, Handelingen 14:23