Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Verboden vrucht

Dat wat niet geoorloofd is, zonde.

Afkomstig uit het paradijsverhaal waarbij Adam en Eva niet mogen eten van de vruchten van een van de bomen in de hof - de boom van de kennis van goed en kwaad. Eva doet het toch. Vaak wordt gesuggereerd dat de vrucht een appel zou zijn geweest, maar in het bijbelse verhaal wordt deze niet nader gespecificeerd.

Heeft betrekking op:

Genesis 2:17