Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Verstuiven als kaf voor de wind

Verstrooid worden.

Kaf is het afval van gedorst en met de wan gezuiverd graan: de droge, dorre basten (bolsters, doppen, hulzen) van de graankorrels. Kaf werd beschouwd als waardeloos afval.

"Zal ons, bellettristen of essayisten van vóór 1880 (van poëeten gewaag ik niet meer, indien ze in de Nederlandsche Letteren nu nog niet dood zijn, dan zeker rusten zij allen op de lauwren van hun eerste vers) zal ons, die niet nuttig en per se niet geleerd zijn, zal ons, wier namen buiten de jaarboeken dezer Maatschappij als kaf voor den wind verstuiven, iets anders te wachten staan?!" (Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1889, p. 355)

Heeft betrekking op:

Psalm 1:4