Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Vier uw vierdagen

Vier je hoogtijdagen zoals het hoort.

De aansporing om hoogtijdagen op passende wijze te vieren, stamt uit het bijbelboek Nahum. In de Statenvertaling: ‘Siet op de bergen de voeten des genen die het goede boodschapt, die vrede doet hooren: Viert uwe vier-dagen, o Juda.’

"Als u slaagt, maak er dan ook een mooi feest van. Vier uw vierdagen!" (Gehoord, jaren ’70)

Heeft betrekking op:

Nahum 2:1