Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u

Inleidende woorden van een belangrijke uitspraak.

In oude Nederlandse vertalingen van de evangeliĆ«n volgens MatteĆ¼s en Johannes wordt het bijwoord 'voorwaar' vaak door Jezus gebruikt als hij zijn woorden wil onderstrepen; bij Johannes gaat het dan zelfs om dubbele onderstreping: voorwaar voorwaar. In het Johannes-evangelie komt die formule wel 25 keer voor. Zie bijv. Joh. 13:38 (Statenvertaling): 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben.'

"Ik, schrijver dezes. Ik, de schrijver van deze regelen, voorwaar, voorwaar ik zeg u: O. Dapper Dapper lalde niet." (W. F. Hermans, Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Amsterdam: De Bezige Bij, 1973, p. 170)

Heeft betrekking op:

Johannes 1:51, Johannes 13:38