Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Vrede zij met u

Zegenwens bij begroeting of afscheid

Met deze woorden begroet Jezus zijn leerlingen na de opstanding (Joh. 20:19, 21). Ook de Nieuwtestamentische brieven beginnen meestal met een dergelijke zegenwens.

Zijn doodlaken is kreukloos. Ook zijn huid.
Hij geurt naar bloemen. Vrede zij met hem.

(G. Komrij, De dode jongen, uit: Alle gedichten tot gisteren, 1994)

Heeft betrekking op:

Openbaring 1:4, 1 Korintiƫrs 1:3, 2 Korintiƫrs 1:2