Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Vrees voor het uitverkoren volk

Vrees voor Israël is een bekend bijbels motief met betrekking tot de vijanden van Gods volk. Rachab zegt zoiets tegen de verspieders in Jozua 2:9 en Mozes noemt het in zijn loflied na de doortocht door de Rietzee (Ex. 15:16). Ook Achior zinspeelt in zijn verklaring tegenover Holofernes (Judit 5-6) juist op dit gegeven.
Het in Ester 8:17 (ook in Ester Grieks) met deze vrees verbonden 'zich aansluiten bij de Joden' kan eenvoudig uit veiligheidsoverwegingen ingegeven zijn. Ester 9:27 gaat echter een stapje verder en oppert de mogelijkheid dat leden van andere volken ook de gebruiken van de Judeeërs in acht nemen. (Vgl. de 'beloning' van Achior in Judit 14.) Toch krijgt het in dit verband in Ester 8:17 gebruikte Hebreeuwse werkwoord pas in de Middeleeuwen de betekenis 'overgaan tot het Jodendom', dat wil zeggen: tot het Joodse geloof.

Heeft betrekking op:

Exodus 15:16, Jozua 2:9, Ester 9:27, Judit 5:5, Ester Grieks 8:17