Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Vrezen met grote vreze

Heel bang zijn (ook wel ironisch gebruikt).

In de Statenvertaling wordt deze uitdrukking gebruikt om aan te geven hoe de herders schrokken toen de engelen de geboorte van Jezus aankondigden. Maar ook later, als Jezus de storm op de zee stilt, zijn de discipelen erg onder de indruk. De uitdrukking is daar in de NBV vertaald met: 'Ze werden bevangen met grote schrik'.

Heeft betrekking op:

Marcus 4:41, Lucas 2:9