Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Vriendschap, vertrouwen, vreugde

Doordat hij gevangen zit kan Paulus de christenen in Filippi niet bezoeken. Daarom schrijft hij een vriendschappelijke brief om de contacten met de gemeente te onderhouden. Daarnaast is de brief bedoeld om de Filippenzen te bedanken voor de financi√ęle steun die hij van hen heeft ontvangen. Paulus brengt de gemeente op de hoogte van zijn eigen situatie en doet een beroep op hen om te volharden in de vriendschap. Ook maant hij hen tot eenheid en eensgezindheid, met een beroep op hun trouw aan het evangelie en hun navolging van zijn voorbeeld. Vanaf 3:2 klinkt er opeens, in zeer felle bewoordingen, een waarschuwing tegen dwaalleraren, de 'vijanden van het kruis van Christus'.

Een bijzonder gedeelte is 2:6-11. Volgens sommige uitleggers zou het hier gaan om een - al bestaande? - vroeg-christelijke hymne.

Heeft betrekking op:

Filippenzen 1:1-4:23