Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Vrije interpretatie op Hindelooper bedschotten

Hindeloopen staat bekend om de eigen stijl van schilderen, doorgaans toegepast op houten meubels en gebruiksvoorwerpen. De Hindelooper schilderkunst is omstreeks 1650 ontstaan en heeft stijlkenmerken van de Renaissance en Barok in zich. De veelvuldig gebruikte acanthus is daar een voorbeeld van. Groen, blauw, rood en wit zijn vaak als basiskleur gekozen. Naast zeetaferelen en bloemdecoratie werden ook bijbeltaferelen aangebracht. Menigmaal werden hiervoor de populaire bijbelprenten van Pieter Hendriksz. Schut als voorbeeld genomen. De Schutbijbel Deze prenten konden vrij nauwkeurig op huisraad overgenomen worden, maar ze konden ook dienen als inspiratiebron voor het vrij naschilderen.

Pieter Hendriksz. Schut
Rebeca drenckt den knechts Abrahams ende sijne Kemelen.
Anoniem, Hindeloopen
Deurpaneel bedschot: Jozef door zijn broers verkocht
Pieter Hendriksz. Schut
Joseph door sijn Broeders d'Ismaelijten verkocht, wert in Egipten gevoert.

Twee Hindelooper bedschotten kunnen beschouwd worden als het toppunt van vrije interpretatie. Afgebeeld zijn Rebekka en de knecht van Abraham bij de waterput (Gen. 24:17) en de verkoop van Jozef door zijn broers (Gen. 37:28). De tekening van Schut is geheel losgelaten. De schilder heeft er een ogenblik naar gekeken en zich erdoor laten inspireren. Vervolgens heeft hij zijn fantasie de vrije loop gelaten. De beschildering doet slechts vaag denken aan het voorbeeld. Er is een wirwar aan strepen onder de figuren geschilderd, hetgeen waarschijnlijk een landschap moet voorstellen. Eigenlijk zijn het allemaal dezelfde langgerekte, zwierige gestaltes geworden. Vooral bij Rebekka en de knecht fungeert een dierentuin aan kamelen als decoratieve achtergrond. Ofschoon de artistieke waarde niet hoog is, past deze vrijzinnigheid in decoratief opzicht goed bij de dynamische stijl van Hindeloopen.

Zie ook

  • Anoniem, Hindeloopen
    Deurpaneel bedschot: koningin van Seba bezoekt Salomo
  • Anoniem, Hindeloopen
    Deurpaneel bedschot: Salomo's oordeel
  • Toon Rode draad De Schutbijbel toegepast
  • Toon terzijde Het probleem van beschilderde meubels
  • Toon terzijde Beschilderde mangelbakken
  • Toon terzijde Beschilderde meubelen

Bibliografische referenties

T.G. Kootte (red.), De bijbel in huis: bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw, Zwolle 1991.

L.F. Triebels, 'Bijbelse voorstellingen op beschilderde boerenmeubelen', Bulletin KNOB 6de serie 13 (1960), p. 281-308.

Heeft betrekking op:

Genesis 24:17, Genesis 37:28