Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Vrijstad

Toevluchtsoord.

In KanaƤn werden voor de Israƫlieten zes vrijsteden aangewezen, vrijplaatsen waar je veilig was voor de bloedwraak, wanneer je onschuldig iemand had gedood. Vrijplaatsen

"Ik wenschte wel om een zak sesthalven, dat onze Heer in ons zondig Land ook Vrysteeden gesteld had, zo als in Jerusalem voor de oude Jooden." (Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den Heer Willem Leevend (8 dln.) 's-Gravenhage, 1784-1785, dl. 6, p. 126)

Heeft betrekking op:

Numeri 35:11, Deuteronomium 4:41