Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Vrouwelijke nederigheid in 3D

Deze voorstelling is een typisch witje, een schilderij en grisaille van Jacob de Wit. Door het gebruik van uitsluitend grijstinten lijkt het alsof de voorstelling uit steen is gehakt en dus reliëf heeft of zelfs driedimensionaal is. Oorspronkelijk werd het vervaardigd als schoorsteenstuk voor de regentenkamer van het oude R.C. Maagdenhuis (een weeshuis voor meisjes) in Amsterdam. Later sierde het ook nog de nieuwe regentenkamer, voordat het in 1977 in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent terechtkwam.

Jacob de Wit
Medaillon met Boaz en Ruth omringd door weesmeisjes

In het midden is te zien hoe Boaz Ruth water aanbiedt als zij nederig voor hem op de knieën ligt en vraagt: 'Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent…?'

De bijbelse voorstelling is uitgevoerd als medaillon, gevat in een brede stenen lijst en omgeven door een viertal weesmeisjes, die te herkennen zijn aan hun specifieke kleding. De Wit heeft gespeeld met de illusie van diepte: de bijbelse voorstelling lijkt op een reliëf, terwijl de weesmeisjes als schijnbaar geheel plastische figuren het medaillon lijken vast te houden. Het hoofd van het meisje aan de rechterkant werpt een donkere schaduw over de lijst van het medaillon.

De bijbelse voorstelling van de nederigheid en dankbaarheid van Ruth is bedoeld als voorbeeld voor de weesmeisjes die ook nooit mochten vergeten dat ze hun bestaan aan de grootmoedigheid van de financiers van het weeshuis hadden te danken. Het is echter de vraag hoe vaak ze deze voorstelling in de regentenkamer te zien kregen. Veel vaker zullen de regenten zelf dit tafereel onder ogen hebben gehad. En zij konden zich identificeren met de edele Boaz, de ontvanger van de vrouwelijke nederigheid.

Heeft betrekking op:

Ruth 2:10