Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wacht u voor de getekenden

Pas op voor mensen met een lichaamsgebrek.

Een opvallend (afwijkend) lichamelijk kenmerk zien als teken van slechtheid is al heel oud. Denk bijv. aan mensen met een bochel, kreupelen, eenogigen en roodharigen. Zij waren vaak een voorwerp van spot en pesterijen. In het volksgeloof wordt aan getekenden allerlei kwaadaardigheid en listigheid toegeschreven. Een getekende kan ook iemand zijn die gebrandmerkt is door een misstap in het verleden. Kaïn is hiervan het bekendste voorbeeld uit de bijbel (Gen. 4:15). Na de moord op Abel geeft God hem een teken opdat niemand hem zou doden: het kaïnstekenHij draagt het kaïnsteken aan zijn voorhoofd.

"Daniël liep op de nieuwe school rond als een held die op afstand moest worden gehouden, als een getekende die leraren het hoofd insloeg of krankzinnig maakte, een onberekenbare zwartkop van wie men nog moest zien of hij getemd kon worden." (D. Meijsing, Robinson, 1983, p. 23)

Heeft betrekking op:

Jeremia 2:22